boeken
kast
toren

Jaarlijks verschijnt de herziene schoolgids per mail. Deze wordt door de directie, het team, stichting Fedra, en medezeggenschapsraad  jaarlijks onder de loep genomen. De schoolgids kunt u downloaden (pdf-formaat) bij het onderdeel documenten. Veranderingen kunnen tussentijds op de site bekeken worden.

Download:
pdf Schoolgids 2019 2020 (1.21 MB)