Oudervereniging


De Vrijheit heeft een oudervereniging die de school ondersteunt bij tal van activiteiten. Daar zijn we heel blij mee. Ouders zijn zo betrokken bij school. De oudervereniging denkt en helpt mee bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en het afscheid van groep 8. Zij is ook actief bij het organiseren van het schoolreisje. Zonder financiële middelen is het echter niet mogelijk om bepaalde zaken te organiseren. Daarom wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 
Er wordt een algemene bijdrage gevraagd van 15 euro en één voor het schoolreis van 25 euro. Via Wis Collect krijgt u een link waarmee u deze bijdragen kunt betalen. 

U kunt de oudervereniging bereiken op het volgende mailadres: oudervereniging@devrijheit.nl