school
school
school

 

De Vrijheit is een neutraal bijzondere school. Er zijn geen andere scholen in Wijk aan Zee. De school ligt prachtig tussen de duinen en de dorpskern van Wijk aan Zee. De Vrijheit  telt 5 groepen en ongeveer 120 leerlingen en is dus een kleinschalige school waar iedereen elkaar kent.

Kinderen komen naar school om te leren. Daarom is onze school er. De Vrijheit zet zich in voor eigentijds basisonderwijs voor ieder kind. We willen dat ieder kind zich in een veilige, inspirerende omgeving optimaal kan ontwikkelen.

Die veilige omgeving is een omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en waarin effectief en plezierig kan worden samengewerkt. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar en heb je positieve verwachtingen van elkaar. Het is duidelijk wat je van elkaar mag verwachten en wat er van jou verwacht wordt.

In een veilig schoolklimaat bestaan afspraken, regels en grenzen. We spannen ons in om een veilig schoolklimaat te realiseren en met elkaar hebben we schoolregels afgesproken.

We leren de kinderen niet alleen lezen, rekenen en schrijven. We nemen onze rol in de totale ontwikkeling van kinderen serieus. In samenwerking met de ouders zorgen wij ervoor dat de kinderen na acht jaar op onze school de stap naar het vervolgonderwijs succesvol kunnen maken. Met de daarvoor benodigde cognitieve en sociale bagage.